Är det möjligt att ansluta en extern tryckknapp till RolloPort S2/SX5?

Följ