Vilka är måtten på nyckelbrytaren som är ytmonterad/underliggande?

Följ