Kan andra motorer också styras med ställdonet? Eller måste det vara Rademacher-motorer?

Följ