Den anslutna rörmotorn stannar hela tiden i kombination med trollet utan någon uppenbar anledning, varför?

Följ