Finns RolloTron Basis 1100 även med en dragkapacitet på 60 kg?

Följ