Med SX5 kan slutpunkterna inte justeras, vad ska jag tänka på?

Följ