Är det möjligt att ansluta flera externa tryckknappar till RolloPort?

Följ