När handsändaren aktiveras blinkar lampan kort, men enheten rör sig inte.

Följ