Rörmotorn/jalousin rör sig inte till önskat läge. Justering av löptiden.

Följ