Måste trappfunktionen aktiveras för de ställdon som styrs av rörelsedetektorn så att de automatiskt stängs av igen?

Följ