Vad är rörelsedetektorns maximala kopplingskapacitet?

Följ