Kan den anslutna rörmotorn flyttas till vissa positioner via HomePilot? Varför rör sig den anslutna rörmotorn alltid helt uppåt eller nedåt, oavsett vilket läge som ställs in via HomePilot?

Följ