Kan RolloTube-basen konverteras från en 60- till en 70-axel? Vilken adapter/drivrutinsuppsättning behöver jag för detta?

Följ