Vad är räckvidden för DuoFern-systemet? Finns det repeaters för DuoFern-systemet?

Följ